Câu số: 1/10
Ông là người sáng lập ra hãng ô tô nổi tiếng, tuy nhiên ông còn được biết đến là một thợ sửa đồng hồ rất giỏi, ông là ai?